Friday Dec 08, 2023

นับคะแนนจังหวัดลำปาง 60% เสรีรวมไทยนำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดิม พรรค ด่านศุลกากรไทย

นับคะแนนจังหวัดลำปาง 60% เสรีรวมไทยนำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดิม พรรค ด่านศุลกากรไทย
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 10 ก.ค. การนับคะแนนผลของการลงคะแนนเสียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งช่องว่าง ข้างหลังปิดหีบบัตรเวลา 17.00 น. มีการนับคะแนนไปแล้วกว่า 60% ผลที่ตามมาผู้สมัครลำดับที่ 1 นายอำนาจวาสนาทวี ศรีวิชัย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 พรรคเสรีรวมไทย มีคะแนนทิ้งห่าง 8,843 คะแนน
ตามมาด้วยผู้สมัครลำดับที่ 3 นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเลขลำดับ 3 พรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดิมในเขตนี้ ได้ 7,215 คะแนน รวมทั้งผู้สมัครเลขลำดับ 2 นายพลวงศ์ ดงษ์สุพัฒน์ พรรคพลังสังคมใหม่ ได้ 523 คะแนน

Back to Top