Friday Dec 08, 2023

“ผู้บัญชาการทหารบก”ต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา พื้นทวีปแปซิฟิค เยี่ยมไทย-ร่วมปิดการฝึกฝน “Hanuman Guardian 2022”

Back to Top