Thursday Feb 29, 2024

‘วทันยา-ภาดาท์-กรมธนารักษ์’ งดเว้นลงพื้นที่ตามความก้าวหน้าก่อสร้าง complex-ย้ายสถานีหมอชิต 2


‘มาดามเดียร์-ภาดาท์-กรมธนารักษ์’ งดเว้นลงพื้นที่ตามความก้าวหน้าก่อสร้าง complex-ย้ายสถานีหมอชิต 2
ช่วงวันที่ 24 ก.พ. นักข่าวกล่าวว่า จากในกรณีที่ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ, นางสาวภาดาท์ วรกาความรื่นเริง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชนเมือง (พปชราชการ)  มีตารางลงพื้นที่วิภาวดีตรอก 5 ในตอนเวลาเช้าวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้ากรณีการก่อสร้าง complex รวมทั้งย้ายสถานีหมอชิต 2 ถัดมา ได้มีการแจ้งยกเลิกภารกิจดังที่กล่าวผ่านมาแล้วในกลุ่มไลน์สื่อมวลชน
ดังนี้ นางสาววทันยาเป็นแกนนำกรุ๊ปดาวฤกษ์ที่ได้มีการงดเว้นออกเสียงลงความเห็นไม่ไว้วางใจนายศักดาประเทศไทย ติดถูกใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้มีกระแสข่าวออกมาว่า พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคกำเนิดความรู้สึกว่าไม่พอใจ
อ่านข่าวสาร : ‘เดียร์-ความมีชีวิตอยู่ภัสร์’ แจงเงื่อนงดเว้นออกเสียง กระทั่งถึงไม่เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เชื่อ รัฐธรรมนูญคุ้มครองปกป้อง ปฏิบัติภารกิจซื่อสัตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top